/ Het High Select Traineeship

Het Traineeship Zorg & Welzijn van High Select is een tweejarige investering in jezelf en bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds ga jij, als volwaardig lid van de organisatie, projecten doen bij verschillende organisaties binnen de sector zorg & welzijn. Anderzijds volg je een uitgebreid ontwikkelprogramma, wat gericht is op jouw persoonlijke en professionele Ontwikkeling. Hiermee heb jij aan het einde van jouw Traineeship de juiste handvatten om jouw carrière een succesvol vervolg te geven.

 

/ Het ontwikkelprogramma

 

High Select heeft inmiddels een in de praktijk bewezen opleidings- en begeleidingsconcept van Kwaliteit ontwikkeld. Als Trainee doorloop jij dit ontwikkelprogramma, bestaande uit verschillende onderdelen, waarbij jouw Ontwikkeling centraal staat.

/ Het ontwikkelprogramma

High Select heeft inmiddels een in de praktijk bewezen opleidings- en begeleidingsconcept van Kwaliteit ontwikkeld. Als Trainee doorloop jij dit ontwikkelprogramma, bestaande uit verschillende onderdelen, waarbij jouw ontwikkeling centraal staat.

/ 10 Trainingsweekenden

Trainingen die breed zijn ingestoken met een theoretische basis gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. Door de trainingen leg je een basisniveau van kennis en vaardigheden aan. Daarnaast geven deze Trainingen de mogelijkheid om te onderzoeken welke onderwerpen jou aanspreken. 

/ 16 Intervisiebijeenkomsten

Twee jaar lang maak je samen met een aantal Trainees onderdeel uit van een intervisiegroep. Samen organiseren jullie bijeenkomsten waar jullie kennis en ervaringen delen, casuïstiek bespreken en je netwerk opbouwen.

/ 16 Inspiratiesessies

Het doel van deze Inspiratiesessies is om je te inspireren en informeren over actualiteiten of belangrijke thema’s binnen de zorg. Deze sessies worden georganiseerd door Intervisiegroepen. Hierdoor groeien je netwerkvaardigheden.

/ Assessments

Onze kernwaarde Ontwikkeling staat centraal in het Traineeship. Binnen het Traineeship vinden er een aantal assessments plaats: persoonlijkheidstest, Energy Drives ® scan en ontwikkelassessment. Deze fungeren als basis voor jouw persoonlijke Ontwikkeling en maken inzichtelijk waar jouw ontwikkelmogelijkheden liggen en welke specifieke kwaliteiten je kunt inzetten in jouw carrière.

/ 16 Workshops

Tijdens deze sessies worden Trainers, Sprekers of Coaches uitgenodigd om een leerzame avond te verzorgen. Tijdens deze workshops vergroot je jouw kennis en vaardigheden.

/ 20 uur coaching

Professionele één-op-één begeleiding van een gecertificeerde externe Coach, waarbij jouw professionele en persoonlijke Ontwikkeling vanuit een andere invalshoek wordt gestimuleerd.

/ Sociale activiteiten

Tijdens het sociaal programma worden er verschillende activiteiten aangeboden waarbij je zal worden aangespoord om aan de slag te gaan met je persoonlijke Ontwikkeling. Er zijn ook activiteiten waar partners of alumni aansluiten, mooie momenten om jouw netwerkvaardigheden aan te scherpen en jouw netwerk uit te bouwen.

/ 360°-feedback

Feedback waarbij je zelf reflecteert op jouw Ontwikkeling en dit wordt samengevoegd door feedback van collega’s, je opdrachtgever en/of Projectcoördinator. Tijdens deze feedback krijg jij een compleet beeld over jouw functioneren, je kwaliteiten en ontwikkelpunten. Aan de hand hiervan scherp je jouw ontwikkeldoelen aan.

/ Persoonlijke begeleiding

Je krijgt vanuit High Select een Traineebegeleider en een Projectcoördinator vanuit de opdrachtgever. Deze mensen zijn er om jou te faciliteren en om samen jouw Traineeship tot een succes te maken. 

 

aansluiten, mooie momenten om jouw netwerkvaardigheden aan te scherpen en jouw netwerk uit te bouwen.

/ 360°-feedback

Feedback waarbij je zelf reflecteert op jouw Ontwikkeling en dit wordt samengevoegd door feedback van collega’s, je opdrachtgever en/of Projectcoördinator. Tijdens deze feedback krijg jij een compleet beeld over jouw functioneren, je kwaliteiten en ontwikkelpunten. Aan de hand hiervan scherp je jouw ontwikkeldoelen aan.

/ Persoonlijke begeleiding

Elke Trainee heeft een Traineebegeleider vanuit High Select en een projectcoördinator vanuit de opdrachtgever. Deze mensen zijn er om jou te faciliteren en om samen jouw Traineeship tot een succes te maken. 

 

Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling Keurmerk

Binnen het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling zijn twee aspecten van High Select onder de loep genomen: Ontwikkeling van talent en arbeidsvoorwaarden.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek mag High Select sinds 2019 dit keurmerk dragen en mogen wij ons onder de top-30 beste organisaties van Nederland scharen op het gebied van talentontwikkeling.

Binnen het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling zijn twee aspecten van High Select onder de loep genomen: Ontwikkeling van talent en arbeidsvoorwaarden.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek mag High Select sinds 2019 dit keurmerk dragen en mogen wij ons onder de top-30 beste organisaties van Nederland scharen op het gebied van talentontwikkeling.

/ Het High Select Traineeship, wat voor projecten doe je dan?

 

Een Traineeship is een mooie start van je carrière. Wat voor uitdagende en leerzame projecten voer je uit binnen het High Select Traineeship? Hieronder een aantal voorbeelden van projecten die zijn of worden gerealiseerd door onze Trainees.
 

/ Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Projectleider
De Trainee begeleidt samen met de opdrachtgever het formuleren van een visie voor de poliklinieken van 2023. De stappen zijn het in kaart brengen van de huidige situatie, het opstellen van een plan van aanpak en op basis van de uitgevoerde analyses bepalen welke projecten vervolgens prioriteit verkrijgen. Verder is de Trainee bezig met het inrichten van project- en verandermanagement binnen andere interne projecten.

/ Noorderbreedte – Projectmedewerker
De Trainee is betrokken bij de start van het serviceteam; een nieuw team met als doel de (zelfsturende) zorgteams maximaal te ontzorgen, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg voor cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het systeem waar het serviceteam de binnenkomende meldingen registreert en het uitwerken van afspraken met diverse partijen.

/ Nierstichting – Projectmedewerker Communicatie en Onderzoeksbeleid
De Trainee zet een factsheet op ter ondersteuning van de DonorCampagne en herziet de inhoudelijke factsheets voor op de website. Tevens is de Trainee verantwoordelijk voor de planning en uitwerking van de communicatie rondom verschillende onderzoeken. Verder is de Trainee medeverantwoordelijk voor de herinrichting van het onderzoeksbeleid, stelt de Trainee een onderzoek op onder professionals en classificeert de gefinancierde onderzoeken.

/ GGNet – Gezondheidsjurist
Als gezondheidsjurist is de Trainee betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen GGNet. De Trainee adviseert het College van Geneesheer-directeuren over de uitvoering van deze wet en vertaalt de interne en externe ontwikkelingen rondom de landelijke implementatie van de Wvggz en Wet Zorg en dwang naar beleidsvoorstellen. Verder ondersteunt de Trainee leidinggevenden en behandelaars bij de implementatie en uitvoering van het juridisch beleid binnen de organisatie.

/ KNMG Artsenfederatie en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer – Twee Projecten
De Trainee voert tegelijk twee Projecten uit. Bij KNMG is de Trainee werkzaam als Junior Beleidsmedewerker. De Trainee neemt hier deel aan het programmateam ‘Versterking van de medische professional’, waarin ze verantwoordelijk is voor de beroepskeuze voor studenten en de herziening van gedragsregels voor artsen. Bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de Trainee bestuurs-ondersteuner en werkt samen met de Kwaliteitsfunctionaris om de Kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

/ GGD Noord- Oost-Gelderland – Onderzoeker
De Trainee is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het kwalitatief onderzoek. Tijdens het project voert de Trainee een kwalitatief onderzoek uit naar het lokale schoolverzuimbeleid op het voortgezet onderwijs van 14 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Er wordt in kaart gebracht hoe het huidige (ziekte)verzuimbeleid is vormgegeven en hoe de onderlinge samenwerking is tussen onderwijsprofessionals, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en leerplichtambtenaren. Als eindresultaat schrijft de Trainee een advies op maat per gemeente over het schoolverzuimbeleid.

/ GGZ Rivierduinen – Algemeen Manager
De Trainee ondersteunt twee teams Kind en Jeugd in de functie Algemeen Manager en ondersteunt op alle voorkomende algemene zaken. Daarnaast werkt de Trainee het netwerkmodel uit voor het netwerk van ouderenzorg. Onderdeel van de uitwerking is een herkenbare positionering van GGZ Rivierduinen in het netwerk van de zorg aan ouderen.

/ Gemeente Renswoude – Beleidsondersteuner Sociaal Domein
De Trainee is gestart als Beleidsondersteuner van het sociaal domein. Werkzaamheden variëren van het uitwerken van een collegevoorstel over het adviesrecht bij beschermingsbewind tot het maken van een opzet over welke thema’s van het sociaal domein gedeeld worden in het gemeenteblad. Daarnaast heeft de Trainee een brainstormgroep opgezet om na te denken over hoe eenzaamheid in de gemeente kan worden bestreden. Andere werkzaamheden zijn het uitzetten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de Wmo en jeugd en deze resultaten interpreteren. Daarnaast houdt de Trainee zich bezig met het aanpassen van de huidige subsidieverordening, het opleveren van een nieuwe regeling, het aanpassen van de beschikking jeugd & Wmo en het schrijven van verschillende collegevoorstellen.

/ SMO Breda – Staffunctionaris Beleid
Als Staffunctionaris Beleid richt de Trainee zich op het ontwikkelen, implementeren van beleid en verbetervoorstellen binnen de organisatie als ook het aansturen van projecten. Daarbij is ze verantwoordelijk voor twee projecten: de ‘doorontwikkeling van Buurtpleinen’ en het ‘versterken van de Kwaliteit van indicatieaanvragen’. De focus ligt hier bij het opstellen van een projectplan, het verkennen (en zo mogelijk aanvragen) van subsidiemogelijkheden en het geven van advies. Daarnaast ondersteunt de Trainee de Directeur Bestuurder bij beleidsontwikkeling in regio Breda met de gemeente Breda en andere externe samenwerkingspartners in de regio.

/ Karakter – Opleidingscoördinator en Projectleider/Procesbegeleider
Als Opleidingscoördinator van de P-opleiding (opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) coördineert de Trainee de P-opleidingen die Karakter verzorgt en is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Naast de werkzaamheden als Opleidingscoördinator is de Trainee Projectleider/Procesbegeleider voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’.

 

Kom je kennis maken om te onderzoeken welke projecten aansluiten bij jouw ambitie? 

 

 

/ Logo's opdrachtgevers

/ HIGH SELECT VOEGT WAARDE TOE

High Select: Zorg en talent met elkaar verbinden, dat is wat wij doen! Door een Traineeship voor young professionals met een Passie voor zorg en welzijn. Benieuwd naar onze ervaringen en vacatures? Neem contact met ons op!

Hogebrinkerweg 8
3871 KN Hoevelaken

Postbus 85
3870 CB Hoevelaken

033 465 56 39
recruitment@highselect.nl

/ VOLG ONS

 

 

 

 

 

 

/ VOLG ONS
LinkedIn
Instagram